LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
Artiklar/forskning om den lösningsinriktade arbetsmodellen


Magisteruppsats: Lösningsinriktat förhållningssätt - ett pedagogiskt verktyg?
av Ninna Gylin från 2012, Stockholms Universitet.

Magisteruppsats pdf-fil

 
 • Intervju av Coert Visser från Nederländerna som han gjorde med oss i samband med att vår bok översattes till Engelska.
 • Artikel i den engelska facktidningen Teaching Expertise om den Lösningsinriktade Pedagogiken = Solution-Focused Education
 • Artikel i Pedagogiska magasinet - Om olika lärstilar kopplat till Lösningsinriktad pedagogik
 • Läs Alasdair McDonald´s book review of Solution-Focused Education, page 8
 • Artikel om Lösningsinriktad pedagogik i tidningen Förskolan
 • Undervisning av barn med koncentrationsvårigheter i vanligt klassrum av Gunilla Windahl
 • Förbättrad kravhantering med lösningsinriktad pedagogik av Malin Almström och Christina Olsson
 • Changing the Social Dynamic: The No Blame Approach Kopplat till Anti-Bullying in Secondary School -project av Sue Young, UK
 • Lösningsfokus i utvecklingssamtal av Randy Ziegler
 • Ta hand om varandra av Åsa Stålnacke
 • Att arbeta med konflikt hantering i förskolan av Laila Borvall och Frida Grenholm
 • Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla av Johanna Ifwarsson och Helena Wendel
 • En jämförande studie om behandling av spelmissbruk mellan Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och Lösningsfokuserad Korttidsterapi (LF) av Gunnar Törngren
 • Att bemöta elever med dyslexi utifrån ett lösningsinriktat förhållningssätt av Eva-Marie Svensson