LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
Lösningsinriktade metoder mot mobbning

 

För en trygg och hälsosam skola med ett vänligt och stödjande klimat.
Innehåll:

Ett Lösningsinriktat och systematiskt arbetssätt som underlättar trygghetsarbetet i skolan och får mobbningen att upphöra.

Förutom proaktiva förebyggande initiativ för en ”hela skolan – ansats” visar vi på effektiva och hållbara verktyg i det dagliga arbetet. Samt hur man med evidensbaserade "supportgrupper” (speciellt för L+M) kan agera i den akuta situationen om man får reda på att någon elev blivit utsatt. Metoden har rönt stora framgångar i England och Sue Youngs arbete rekommenderas i "National Guidance for Schools". Steg för steg går vi igenom hur man samtalar med den utsatte eleven och hur man sätter ihop supportgrupper och leder dem.
Vi följer Skolverkets allmänna råd:

Policy för skolan – för läraren
Faktorer som motverkar mobbning
Framgångsfaktorer
Lösningsinriktat arbetssätt
Lip-Focus - klassrumscoachning
Proaktiva förebyggande metoder
Lågnivåinterventioner
Föräldrar som samarbetspartners
Lösningsfokuserade supportgrupper
Samtal, steg för steg med elev – supportgrupp
Övningar och reflektioner

Du får också ett utförligt häfte med mallar och arbetsblad.

Vi har de senaste fem åren samarbetat med Sue Young från UK som utvecklat en lösningsinriktad och väldigt framgångsrik metod som hjälper skolpersonal att hantera akuta mobbningssituationer. "The Support Group Approach to Bullying in Schools". Metoden som utvärderats av The Special Educational Needs Support Service in Kingston upon Hull som en del i deras anti-bullying projekt, visade på fantastiska resultat. Detta evidensbaserade anti-mobbningsprojekt med supportgrupper rekommenderas i "Nationella riktlinjer för skolor" i UK. Du kommer att få prova på flera av verktygen och få tillfälle att resonera och reflektera över hur du kan gå vidare med just ditt anti-mobbnings arbete på skolan. (Klicka här för att ladda ner en pdf-fil av den vetenskapliga artikeln.)

Syfte:
Dagen/dagarna syftar till att ge deltagarna både praktisk och teoretisk kunskap om hur du kan använda lösningsinriktade metoder för att hantera akuta mobbningssituationer samt hur du systematiskt med prooaktiva förebyggande insatser kan arbeta för att förhindra mobbning och kränkade beteenden.

Målgrupp:
Skolpersonal (det är en fördel om du känner till den lösningsinriktade pedagogikens samtalsmetodik).

Datum vt -24

Tid:
9.00 - 16.00

Antal deltagare:
max 20-30

Adress:
Lokal meddelas via mejl till respektive stad.

Pris:
1400 kr inkl moms Anmäl 5, betala för 4.

Ingår:
Kaffe och boken "Nya lösningar mot mobbning". Samt arbetshäftet om "Supportgrupper".

Kursledare:
Kerstin Måhlberg, rektor, specialpedagog
Maud Sjöblom, specialpedagog, handledare

Anmälan:
För att anmäla dig direkt klicka HÄR eller kontakta Kerstin 0709-746666 kerstin@lip4u.se