LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
Lösningsinriktad pedagogik
- för en roligare skola

 
Maud Sjöblom, Insoo Kim Berg, Kerstin Måhlberg, 2001

Författare: Kerstin Måhlberg och Maud Sjöblom
ISBN:978-91-977651-4-5

"Vill du att dina elever ska prestera det bästa de kan? Vill du att din att skola ska vara så bra den någonsin kan? Om ditt svar är JA, då är den här boken ett måste för dig. Efter att ha känt denna talangfulla grupp lärare, på Mellansjö skola i Täby i många år, är jag mycket glad att de äntligen bestämt att dela med sig av de insikter och den visdom de erhållit, till andra som också arbetar i klassrummen. Det finns redan ett antal böcker publicerade för skolpsykologer och skolkuratorer men det här är den första boken som är speciellt designad för lärare som i dagliga sammandrabbningar kämpar med barn som kan knäcka sina lärare. Perspektiven från den populära lösningsfokuserade korttidsterapins synsätt erbjuder möjligheter att tänka i nya banor och många tekniker byggda på sunt förnuft för varje lärares verktygslåda."
Insoo Kim Berg, Milwaukee, USA (Pionjär för den Lösningsfokuserade Korttidsterapin)

Efter att ha fått tillbaka rättigheterna för vår bok, ger vi nu ut den 6:e reviderade upplagan på vårt eget bokförlag Måhlberg & Sjöblom. Boken som sålts i mer än 24.000 exemplar har blvit en populär handbok för den professionella pedagogen som vill ligga i framkant vad det gäller den pedagogiska utvecklingen i skolan. Den 6:e upplagan är uppdaterad utefter det nya betygssystemet och den nya läroplanen. Med denna bok får du verktyg till att fokusera på lösningar istället för att älta och analysera problem. Våra attityder är beroende av hur vi tänker, pratar och resonerar med oss själva, hur vi uppfattar oss själva och hur vi ser på vår omgivning. Tänker man problem – så skapar man problem. Tänker man möjligheter – så skapar man möjligheter. I den lösningsinriktade pedagogens verktygslåda finns många användbara och effektiva verktyg som är till hjälp och som erbjuder möjligheter att tänka i nya banor. En pedagogik som gynnar eleverna.

Lösningsinriktad Pedagogik - för en roligare skola
ISBN: 978-91-977651-4-5
Pris: 240 kr inkl moms + frakt.
153 sidor
Beställ direkt.