LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
1-dag om Lösningsinriktad Coaching

 

Innehåll:
Lösningsinriktad coaching
Lösningsinriktade samtal/möten
Att stödja och "coacha" arbetslag/team
Hur man påverkar gruppens motivation
Att mäta och befästa framgångar
Hur man tar tillvara gruppens resurser och kompetens
Vinster med att ge och få komplimanger
Lip-Focus, en utbildningsfilm som visar de olika momenten som ingår i programmet.

Lösningsinriktad coaching är en specifik samtalsform där den coachade själv blir aktiv och använder sig av sina egna förmågor. Detta sker genom att coachen ställer specifika, kraftfulla och tankeväckande frågor som hjälper den coachade att stärka sig själv och hitta lösningar och idéer om hur man kan gå tillväga. Det är effektivt, tidssparande och stärkande.

Syfte:
Att ge deltagarna en möjlighet att öka och fördjupa sina kunskaper om coahing/handledning till elever, team, kollegor och hur man tar tillvara och stärker elevens/ teamets resurser och kompetens.

Målgrupp:
För personal som i sin roll "coachar" eller handleder elever - kollegor - team - arbetslag.

Datum:

Lokal meddelas via mejl.

Tid:
8.30 -15.30

Antal deltagare:
max 20-30

Adress: Meddelas senare

Pris:
1200 kr + moms

Ingår:
Kaffe, kursdokumentation, samtalsmallar och boken Lip-Focus

Kursledare:
Kerstin Måhlberg, rektor, specialpedagog
Maud Sjöblom, specialpedagog, handledare

Anmälan:
För att anmäla dig direkt klicka HÄR eller mejla kerstin@lip4u.se maud@lip4u.se