LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
Studiedagar i Lösningsinriktad pedagogik

 

Allt fler pedagoger upptäcker nyttan av att fokusera på det som fungerar i stället för att fastna i problemen. Den lösningsinriktade pedagogiken stärker samarbetet och bidrar till en positiv stämning i den dagliga verksamheten.


Vi erbjuder studiedagar på Er skola eller i våra kurslokaler här i Stockholm. Tillsammans skräddarsyr vi utbildnings-dagar som passar just er verksamhet. Alltifrån Kick-off dagar, till någon timmes wokshop eller längre utbildnings-paket från 1-8 dagar.

Exempel på innehåll:
Lösningsinriktad samtalsmetodik
Lösningsinriktade utvecklingssamtal och möten
Coaching
Språkets betydelse i dialogen
Att formulera mål och delmål
Hur man skapar goda relationer
Skalan som förändrings- mät- och utvärderingsverktyg
Positiv feedback - Komplimanger
Framtidsfrågor - Mirakelfrågan
Gemensamt förhållningssätt
Föräldrasamverkan
IUP Individuella Utvecklingsplaner
Motivationsprocessen
Tankens positiva kraft
Lip-focus (Feedback och coaching utvecklar skolan)
Lösningar mot mobbning

Dagarna ger praktisk och teoretisk kunskap om hur man bygger lösningar i stället för att lösa problem. Vi varvar teori med praktiska övningar och gemensam reflektion. Deltagarna är alltid välkomna med frågor och synpunkter på vad som känns angeläget att fokusera på. Det lösningsinriktade förhållningssättet stärker samarbetet och bidrar till en god arbetsmiljö. Samtalsmetoden är till god hjälp vid utvecklingssamtal och stimulerar även den dagliga dialogen i skolan.

Kurslederare:
Kerstin Måhlberg, rektor, specialpedagog
Maud Sjöblom, specialpedagog, handledare

För mer information och prisuppgift kontakta:

Kerstin Måhlberg
0709-746666
kerstin@lip4u.se

Maud Sjöblom
070-693 39 52
maud@lip4u.se