LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
Lösningsinriktad pedagogik
- för en roligare skola

 

Det som bland annat skiljer den Lösningsinriktade pedagogiken från den mer traditionella pedagogiken är ett annorlunda sätt att tänka runt att lösa problem och bekymmer. I stället för att "rota i" och fråga så mycket om själva problemet, så fokuserar man på och lyfter fram de tillfällen som fungerar bättre, när det inte är något bekymmer. Vi har arbetat med att utveckla den Lösningsinriktade pedagogiken sedan början av 90-talet.

När vi beskriver vad LIP innehåller har vi valt att dela in den Lösningsinriktade pedagogiken i två delar: Samtalsmetodiken och Förhållningssättet, båda delarna går hela tiden i varann och modellen fungerar bäst när man tar tillvara alla teknikens finesser och integrerar synsättet som en del av det gemensamma förhållningssättet.

De kreativa frågorna i samtalsmetodiken är ett fantastiskt verktyg när vi tar reda på vad elev och föräldrar har för mål och delmål, vad de själva vill uppnå. Med hjälp av skalan kan vi ta reda på var elev och förälder befinner sig på väg mot målet. Vad de redan har gjort som de är nöjda med och vad nästa lilla steg skulle kunna vara. Vi arbetar mycket med olika framtidsfrågor bl a Mirakelfrågan. Vi ger positiv feedback för allt man redan gjort som fungerar och befäster alla framsteg genom att belysa och fira alla framgångar. Förhållningssättet förutsätter ett respektfullt bemötande och ett synsätt och en tilltro till att alla har positiva intentioner med det man gör. Vi förutsätter att samarbete är mer kreativt än konfrontation. Vi anstränger oss att alltid skapa bra relationer med elever och föräldrar och tillsammans bygger vi lösningar i stället för att älta problem. Från en gemensam plattform tar vi små, små steg mot framtiden och utvärderar hela tiden vad vi gjort som fungerat bra och vad vi ska göra för att fortsätta att gå framåt. De positiva effekterna med den lösningsinriktade pedagogiken visar sig i en mycket roligare skolmiljö.

Under senare delen av 90-talet bestämde vi oss för att beskriva det vi gjorde och kommit fram till som var till hjälp i arbetet med eleverna. Det resulterade i att vi, Kerstin Måhlberg och Maud Sjöblom, 2001 gav ut boken "Lösningsinriktad pedagogik" för en roligare skola. Vi ger nu ut den 6:e reviderade upplagan av LIP-boken på vårt eget förlag: Måhlberg & Sjöblom. Beställ boken direkt mot faktura. Den nya upplagan är omarbetad utefter den nya läroplanen och det nya betygssystemet. Är du intresserad av den engelska versionen Solution-focused Education så kan läsa mer på www.sfe4u.org. Boken finns också översatt till Holländska, Kinesiska och Bulgariska. Den kommer också snart på Japanska och Tyska. Hör av dig till oss om du är intresserad av dessa översättningar.