LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
"Nya Lösningar mot Mobbning"
av Sue Young - nu i en svensk version

 

Författare: Sue Young
Översättare: Kerstin Måhlberg
och Maud Sjöblom

ISBN:978-91-977651-3-8

Den här boken handlar om hur man kan utveckla ett nytt arbetssätt för att hantera de långvariga problem som finns med mobbning i våra skolor.De lösningsfokuserade idéerna upptäcktes från början i en terapeutisk miljö för familjer i USA av Steve de Shazer och Insoo Kim Berg.  Efter deras banbrytande arbete under sent 70-tal och tidigt 80-tal har de lösningsfokuserade idéerna tillämpats i allt vidare sammanhang. Mobbning är en gemensam angelägenhet i skolan som i hög grad bekymrar både barn och föräldrar, speciellt när man byter klass eller skola. I bästa fall kanske mobbning enbart orsakar temporärt lidande och i värsta fall kan den bidra till allvarliga psykiska hälsoproblem.

En av skolans viktigaste uppgifter är att förbereda barnen för vuxenlivet, genom att tillfredsställa deras potential att bli ansvarsfulla och omtänksamma medborgare och hjälpa dem att utveckla sin egen motståndskraft för att kunna hantera det utbredda ”armbågandet” och andra svårigheter som livet har i beredskap. De värderingar vi främjar i skolan är viktiga eftersom de påverkar det samhälle som våra barn kommer att ärva. Om vi låter mobbning ta plats, tillåter vi indirekt ett kränkande av de svagaste medlemmarna i skolans gemenskap (inklusive personal och föräldrar) till förmån för de som är fysiskt eller psykologiskt starkare. Det här är inte enbart skadligt för de utsatta barnen, utan det kan till slut även brutalisera vissa barn som mobbar andra och förse dem med en falsk känsla av makfullhet, som de kanske bär med sig in i vuxen ålder.
Med "Nya Lösningar mot Mobbning" får du användbara verktyg och många förslag på för hur du kan arbeta förebyggande på skolan samt konkreta insatser du kan använda dig av vid akuta fall.

Innehåll:
Tackord
Förord 1: Yasmin Ajmal
Förord 2: Kerstin Måhlberg & Maud Sjöblom
Inledning
Om författaren
Kapitel 1: Lösningsfokuserat anti-mobbningsarbete
Kapitel 2: Personalutveckling för en vänlig och stödjande skola
Kapitel 3: Arbetet i klassrummet
Kapitel 4: Respons på olika incidenter
Kapitel 5: Supportgrupper
Exempel på arbete med supportgrupper i Sverige
Kapitel 6: Enskilda intervjuer
Slutsats
Referenser
Bilagor - med kopierbara underlag för supportgrupper och andra mallar.

Nya Lösningar mot Mobbning
ISBN: 978-91-977651-3-8
Pris: 240 kr inkl moms + frakt.
168 sidor
Beställ direkt.