LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
Välkommen till
Lösningsinriktad Pedagogik

NY BOK! Till all förskolepersonal.

Lösningsfokuserat arbetssätt i förskolan
med ett roligt och tryggt lärande för alla barn

Beställ direkt här.

Författare:
Kerstin Måhlberg & Maud Sjöblom
Lösningsinriktad Pedagogik SFE AB

Boken tillhandahålles via vårt bokförlag: Måhlberg & Sjöblom

Lösningsfokuserat Arbetssätt i förskolan,
kurser hösten 2022

”Allt fler pedagoger upptäcker nyttan av att fokusera på det som fungerar i stället för problemen.” Det är viktigt vad vi pedagoger säger och hur vi använder språket i förskolan. Vi är med och skapar en grogrund för barnens sätt att tänka och välja, eftersom deras tankar formas av det språk som omger dem.


Stockholm heldag 30 september 2022
Stockholm kväll (3 timmar) 6 oktober 2022
Västervik heldag 14 oktober 2022
Helsingborg heldag 18 oktober 2022
Göteborg heldag 19 oktober 2022
Västerås heldag 14 november 2022
Örebro heldag 15 november 2022
Vetlanda heldag 18 november 2022

Pris: 1.100 kr + moms. (Anmäl 5 och betala för 4). Kvällspris 550 kr + moms.
Ingår: Kaffe med bröd samt boken Lösningsfokuserat arbetssätt i förskolan.

Anmälan direkt till: kerstin@lip4u.se

Nya lösningar mot mobbning - supportgrupper
lip
För en trygg och hälsosam skola med ett vänligt och stödjande klimat. Boken beskriver hur ett Lösningsinriktat systematiskt arbetssätt underlättar arbetet i skolan mot mobbning. Hur viktigt det är med en "hela skolan-ansats", med proaktiva förebyggande insatser samt arbetet med evidensbaserade "supportgrupper" i akuta situationer om någon elev har blivit utsatt. Läs mer om innehållet, metoden och de fantastiska resultaten där mobbningen upphörde i 94% av fallen.
Boken kostar 240 kr inkl moms. Beställ boken direkt från oss. Vi erbjuder nu också vårt nya arbetshäfte "Lösningsfokuserade Supportgrupper" som enkelt beskriver hur du arbetar med evidensbaserade supportgrupper i akuta fall för att stoppa all mobbning. En snabbverkande, effektiv intervention som får mobbningen att upphöra. Skolverkets allmänna råd följs och arbetshäftet innehåller kopierbara arbetsblad för varje steg i metoden.
Beställ direkt "Lösningsfokuserade Supportgrupper. 100 kr inkl moms.

Nästa kurstillfälle:
1-dagskurs i Stockholm 26 januari 2023
1-dagskurs i Göteborg 2 februari 2023

Pris: 1500 kr + moms. Kaffe, boken Nya lösningar mot mobbning samt arbetshäftet Lösningsfokuserade Supportgrupper ingår.

Proaktiva förebyggande initiativ för en "hela skolan-ansats", systematiskt arbetssätt. Viktiga framgångsfaktorer. Steg för steg går vi igenom hur man pratar med den utsatte eleven och hur man leder och sätter ihop supportgrupper.

Anmälan direkt till: kerstin@lip4u.se

Förutom kaffe, ingår boken "Nya Lösningar mot mobbing" samt arbetshäftet "Lösningsfokuserade Supportgrupper" med kopierbara blad.
Lösningsinriktad pedagogik – för en roligare skola
6:e reviderade upplagan. Boken erbjuder framgångsrika verktyg för alla som vill öka sin professionalitet speciellt i samarbetet med elever och föräldrar.
Det lösningsinriktade arbetssättet främjar ett gott arbetsklimat, underlättar samarbetet och lyfter fram allas resurser och kompetens. Boken visar på ett alternativ, ett nytt sätt att tänka, där det konstruktiva samtalet karaktäriseras av att man fokuserar på de saker som inger hopp och framgång. Boken kostar 240 kr inkl moms och är såld i 27.000 ex. Beställ direkt.
Lip-Focus - Feedback och coaching utvecklar skolan
Fler verktyg, språkliga finesser, tankens kraft, motivation, feed- backens betydelse för välmåendet och hur coaching är till hjälp i skolan. Boken beskriver också hur du kan implementera Lip-focus på din skola. Läs om innehållet i Lip-Focus..
Boken kostar 212 kr inkl moms. Beställ boken direkt från oss.
”Den här boken innehåller så otroligt mycket gott och bra. Jag önskar att alla vuxna vill läsa den.” säger Kay Pollak
Läs också vad Pedagogikdoktorn John Steinberg skriver om Lip-Focus. Till boken finns en DVD. Beställ direkt från oss här.

Nästa kurs:

2-dagars kurs i Stockholm 19-20 januari 2023.
I utbildningen ingår bl a: Lip-spaning, feedback direkt till eleverna i anslutning till lektionen, coaching, formulering av gemensamma mål i klassen tillsammans med lärare och elever. Du kommer att få se en svensk nyinspelad video och få följa en Lip-coach i arbete. Motivationens betydelse för resultatet.
Pris:3000 kr + moms, Kaffe/te och boken Lip-Focus ingår.

Anmälan direkt till: kerstin@lip4u.se

Utbildade Lip-coacher får här en möjlighet till certifiering. Genom dokumentation visa på hur man med framgång implementerat och genomfört Lip-Focus i en klass/skola. Som utbildad lip-coach får du ett certifikat samt en namnbricka där det står att du är certifierad lip-coach. Möt våra certifierade Lip-coacher.
Lösningsfokuserat Ledarskap i Skövde
Boken avslöjar hur du – som coach, ledare eller chef – kan tillämpa en rad grundläggande principer och med en elegant verktygslåda förändra ditt förhållningssätt och leverera förändringar. Antingen du handskas med besvärliga situationer på en arbetsplats, strävar efter att få fram det bästa ur ett team eller reder ut knepiga strategiska tvister inom din organisation, kommer boken att visa dig hur man gör på ett enkelt och pragmatiskt sätt. Läs mer.
Boken kostar 300 kr inkl moms. Beställ boken direkt från oss. 


Nästa kurs: Lösningsfokuserat Ledarskap för förskola och skola
.
Kursen hålls vid förfrågan.
Med visioner och gemensamma mål skapar vi underlag för en framtid med fokus på de faktorer som gynnar verksamhetens bästa utveckling. Öka Vi-känslan med engagemang, entusiasm och motivation. Konversationsnycklar för att lösa konflikter. Vänd problem till mål och coacha dina medarbetare till att prestera det bästa.

Mer info om kursen, innehåll, tid och plats för utskrift.

Anmäl dig här. Förutom kaffe, ingår boken "Lösningsfokuserat Ledarskap".
Enorm succe för
Lösningsinriktad skolkonferens

på World Trade Center 29 oktober
Skolkonferensen 2012
Stort TACK till alla deltagare och föreläsare som tillsammans skapade en dag vi alla kommer att minnas med glädje. Se bildspel från konferensen.
Lösningsinriktad handledning & coaching för personalgrupper och ledningsgrupper. Vi erbjuder nu också chefs-coaching, individuellt eller i team. Läs mer.