LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
Lip-Focus DVD = Feedback och Coaching utvecklar skolan

 

Lip-Focus, programmet består också av en nyinspelad DVD-film. Se DVD-skivan.

DVD-filmen dokumenterar hur man på Lundskolan i Järfälla, genomförde programmet under läsåret 2007/2008 under fyra månader. Alla momenten utförs av en utbildad Lip-coach i samarbete med läraren. Efter att man fått klartecken från rektor och önskemål från lärarna så börjar Lip-coachen sitt arbete i klassen med att lip-spana. Coachen spanar efter allt som eleverna säger och gör bra och ger sedan feedback i slutet på lektionen. Efter några veckors spaning och lite underhandsprat om mål börjar själva målarbetet. Lip-coachen formulerar tillsammans med elever och lärare mål för klassen som skrivs upp på ett blädderblock och hängs väl synligt i klassrummet. Efter någon vecka följs målen upp med hjälp av skalan och man bestämmer tillsammans nästa lilla steg. Allt arbete i klassen sker i nära samarbete med läraren.

Förutom de fyra huvudmomenten ingår coaching till läraren/kollegiet.

Här följer utdrag från utvärderingsintervjuerna efter Lip-Focus projektet på Lundskolan. Eleverna säger:
- Det har blivit tystare i klassen.
- Rasterna har blivit mycket bättre, inget bråk.
- Mycket mer flyt på lektionerna.
- Jag får mera gjort själv.

Lärarna säger:
- Vi för en dialog på ett annat sätt.
- Den största vinsten är att antalet konflikter har minskat.
- Deras ögon glittrar när de får ta emot positiv feedback.
- Eleverna har fått lättare att uppmärksamma bra saker hos varandra.

Rektor säger:
- När eleverna kommer in från rastenerna är det ett helt annat lugn.
- Idag så ser jag glada personer som pratar pedagogik.

Lip-coachen säger:
- Jag har fått bekräftelse på, att bygga på människors resurser och styrkor, att sätta ord på det som fungerar, det lönar sig.

DVD:n är ca 35 minuter lång och kan användas i utbildningssyfte.
Pris: 200 kr + moms (50 kr) + porto. Beställ nu:

Rättigheterna för filmen tillhör Lösningsinriktad pedagogik SFE AB. Måhlberg & Sjöblom