LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
 LIP för personal inom förskolan

 

Innehåll:
Det lösningsinriktade tänket.
Lösningsinriktad samtalsmetodik
Språkliga finesser med barn
Hur man skapar goda relationer
Fokus på barnens resurser
Hur man tar tillvara barnets kreativitet
Skalfrågor och Mål
Externalisering
Att undvika konfrontationer
Föräldrasamverkan

Syfte:
Att fokusera på de Lip-verktyg som är speciellt användbara inom förskolepedagogiken. Utveckla barnens kreativitet och lust genom att ställa de rätta frågorna som får barn att tänka, reflektera och uttrycka sina egna tankar kring nyvunna lärdomar och framtida lösningar.

Målgrupp:
Personal inom förskola, med eller utan förkunskaper i LIP

Beställ gärna studiedagar till er förskola.

Datum:
9 maj i Osby
16 maj i Sthlm (fullt)
12 september i Sthlm

Tid:
9-16.

Antal deltagare:
max 20-25

Adress:
Hälsans Hus, Fjällg 23B.

Pris:
1100 kr + moms.
Anmäl 5 och betala för 4

Ingår:
Kaffe samt boken "Lösningsinriktad Pedagogik - för en roligare skola".

Kursledare:
Kerstin Måhlberg, rektor, specialpedagog
Maud Sjöblom, specialpedagog, handledare

Anmälan:
För att anmäla dig direkt till: Kerstin 0709-746666 kerstin@lip4u.se