LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
 Lösningsfokuserat Ledarskap

 

Innehåll:
Med visioner och gemensamma mål bibehåller man verksamhetens framtidsfokus och kartlägger de bästa vägarna att nå dit. Ta del av det lösningsinriktade språket i vardagen, vid olika mötestillfällen, i elevvårdskonferenser och medarbetarsamtal. Nyttja den lösningsfokuserade coachingmetoden som ger snabba resultat.
- Att utveckla, mäta framgångar och befästa dem.
- Att "coacha" sina medarbetare till att prestera det bästa.
- Att skapa effektiva team/arbetslag.
- Att lyfta fram medarbetarnas starkaste sidor och fulla potential.
- Hur man bygger entusiasm och motivation för att öka Vi-känslan.
- "Leading from behind" med lösningsinriktade frågor.
- Hur man vänder problem till målformuleringar och bygger lösningar tillsammans.
- Vänd "gnäll" i korridoren till ett nästa lilla steg.
- Konversationsnycklar för att lösa konflikter.
- Med uppmuntran och komplimanger ökar arbetsglädjen.

Syfte:
Att ge deltagarna verksamma och enkla verktyg som man direkt kan använda för att skapa ett mer samarbetande klimat på arbetsplatsen. Med nya verktyg kan du utveckla ett mer lösningsfokuserat tänkande i ditt ledarskap.

 "Engagerade medarbetare bildar effektiva organisationer".

Målgrupp:
För dig som har arbetsledande funktioner inom skola och förskola.

Datum:

Specialdesignad för förskolechefer.

Tid:
9-16

Antal deltagare:
max 20

Adress:
Hälsans Hus, Fjällg 23 B, Stockholm (se karta)

Pris: 2800 kr + moms.

Ingår:
Kaffe och boken "Lösningsfokuserat Ledarskap - gör coachning och förändring enkelt".

Kursledare:
Kerstin Måhlberg, rektor, specialpedagog

Anmälan:
För att anmäla dig direkt klicka HÄR eller kontakta Kerstin 0709-746666 kerstin@lip4u.se