LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
Välkommen till
Lösningsinriktad Pedagogik

NY BOK! Till all förskolepersonal.

Lösningsfokuserat arbetssätt i förskolan
med ett roligt och tryggt lärande för alla barn

Beställ direkt här.

Författare:
Kerstin Måhlberg & Maud Sjöblom
Lösningsinriktad Pedagogik SFE AB

Boken tillhandahålles via vårt bokförlag: Måhlberg & Sjöblom

Lösningsfokuserat Arbetssätt i förskolan,
kurser våren 2022

”Allt fler pedagoger upptäcker nyttan av att fokusera på det som fungerar i stället för problemen.” Det är viktigt vad vi pedagoger säger och hur vi använder språket i förskolan. Vi är med och skapar en grogrund för barnens sätt att tänka och välja, eftersom deras tankar formas av det språk som omger dem.

Klicka på respektive stad för mer kursinformation.

Fsk Örebro inbjudan kurs 3 maj 2022
Fsk Västerås inbjudan kurs 4 maj 2022
Fsk Täby kursinbjudan 10 maj 2022
Fsk Sthlm kursinbjudan 12 maj 2022
Fsk Helsingborg kursinbjudan 17 maj 2022
Fsk Göteborg inbjudan kurs 18 maj 2022

Pris: 1.100 kr + moms. (Anmäl 5 och betala för 4)
Ingår: Kaffe med bröd samt boken Lösningsfokuserat arbetssätt i förskolan.

Anmälan direkt till: kerstin@lip4u.se

Nya lösningar mot mobbning - supportgrupper
lip
För en trygg och hälsosam skola med ett vänligt och stödjande klimat. Boken beskriver hur ett Lösningsinriktat systematiskt arbetssätt underlättar arbetet i skolan mot mobbning. Hur viktigt det är med en "hela skolan-ansats", med proaktiva förebyggande insatser samt arbetet med evidensbaserade "supportgrupper" i akuta situationer om någon elev har blivit utsatt. Läs mer om innehållet, metoden och de fantastiska resultaten där mobbningen upphörde i 94% av fallen.
Boken kostar 240 kr inkl moms. Beställ boken direkt från oss. Vi erbjuder nu också vårt nya arbetshäfte "Lösningsfokuserade Supportgrupper" som enkelt beskriver hur du arbetar med evidensbaserade supportgrupper i akuta fall för att stoppa all mobbning. En snabbverkande, effektiv intervention som får mobbningen att upphöra. Skolverkets allmänna råd följs och arbetshäftet innehåller kopierbara arbetsblad för varje steg i metoden.
Beställ direkt "Lösningsfokuserade Supportgrupper. 100 kr inkl moms.
Nästa kurstillfälle: Nya kursdatum presenteras under våren 2021.
Proaktiva förebyggande initiativ för en "hela skolan-ansats", systematiskt arbetssätt. Viktiga framgångsfaktorer. Steg för steg går vi igenom hur man pratar med den utsatte eleven och hur man leder och sätter ihop supportgrupper.
Anmäl dig här. Förutom kaffe, ingår boken "Nya Lösningar mot mobbing" samt arbetshäftet "Lösningsfokuserade Supportgrupper" med kopierbara blad.
Lösningsinriktad pedagogik – för en roligare skola
6:e reviderade upplagan. Boken erbjuder framgångsrika verktyg för alla som vill öka sin professionalitet speciellt i samarbetet med elever och föräldrar.
Det lösningsinriktade arbetssättet främjar ett gott arbetsklimat, underlättar samarbetet och lyfter fram allas resurser och kompetens. Boken visar på ett alternativ, ett nytt sätt att tänka, där det konstruktiva samtalet karaktäriseras av att man fokuserar på de saker som inger hopp och framgång. Boken kostar 240 kr inkl moms och är såld i 27.000 ex. Beställ direkt.
Lösningsinriktad Coaching 1-dagskurs
Nästa kurs:
Hur samtalet och språket underlättar kommunikationen med elever, föräldrar och kollegor. Du får många effektiva och bra verktyg gällande språkets betydelse för resultatet. Hur du snabbt kommer vidare till gemensamma lösningar för allas välmående.

Kursinnehåll:
Lösningsinriktad coaching
Lösningsinriktade samtal och möten
Att stödja och "coacha" arbetslag/team/föräldrar
Hur man påverkar motivationen
Att mäta och befästa framgångar
Hur man tar tillvara allas resurser och kompetens
Vinster med att ge och få positiv feedback

Lösningsinriktad coaching är en specifik samtalsform där den coachade själv blir aktiv och använder sig av sina egna förmågor. Detta sker genom att coachen ställer specifika, kraftfulla och tankeväckande frågor som hjälper den coachade att stärka sig själv och hitta lösningar och idéer om hur man kan gå tillväga. Det är effektivt, tidssparande och stärkande. Plats: Pris: 1200 kr + moms, ingår: kaffe samt boken Lip-Focus, lunch intas på egen hand.

Anmälan direkt via mejl till: kerstin@lip4u.se el 0709-746666
Lip-Focus - Feedback och coaching utvecklar skolan
Fler verktyg, språkliga finesser, tankens kraft, motivation, feed- backens betydelse för välmåendet och hur coaching är till hjälp i skolan. Boken beskriver också hur du kan implementera Lip-focus på din skola. Läs om innehållet i Lip-Focus..
Boken kostar 212 kr inkl moms. Beställ boken direkt från oss.
”Den här boken innehåller så otroligt mycket gott och bra. Jag önskar att alla vuxna vill läsa den.” säger Kay Pollak
Läs också vad Pedagogikdoktorn John Steinberg skriver om Lip-Focus. Till boken finns en DVD. Beställ direkt från oss här.

Nästa kurs:

Nya datum meddelas senare. I utbildningen ingår bl a: Lip-spaning, feedback direkt till eleverna i anslutning till lektionen, coaching, formulering av gemensamma mål i klassen tillsammans med lärare och elever. Du kommer att få se en svensk nyinspelad video och få följa en Lip-coach i arbete. Motivationens betydelse för resultatet.

Anmäl dig här Förutom kaffe, ingår också boken "Lip-Focus".
Utbildade Lip-coacher får här en möjlighet till certifiering. Genom dokumentation visa på hur man med framgång implementerat och genomfört Lip-Focus i en klass/skola. Som utbildad lip-coach får du ett certifikat samt en namnbricka där det står att du är certifierad lip-coach. Möt våra certifierade Lip-coacher.
Lösningsfokuserat Ledarskap i Skövde
Boken avslöjar hur du – som coach, ledare eller chef – kan tillämpa en rad grundläggande principer och med en elegant verktygslåda förändra ditt förhållningssätt och leverera förändringar. Antingen du handskas med besvärliga situationer på en arbetsplats, strävar efter att få fram det bästa ur ett team eller reder ut knepiga strategiska tvister inom din organisation, kommer boken att visa dig hur man gör på ett enkelt och pragmatiskt sätt. Läs mer.
Boken kostar 300 kr inkl moms. Beställ boken direkt från oss. 


Nästa kurs: Lösningsfokuserat Ledarskap för förskola och skola
. Nytt kursdatum presenteras under våren 2021.
Med visioner och gemensamma mål skapar vi underlag för en framtid med fokus på de faktorer som gynnar verksamhetens bästa utveckling. Öka Vi-känslan med engagemang, entusiasm och motivation. Konversationsnycklar för att lösa konflikter. Vänd problem till mål och coacha dina medarbetare till att prestera det bästa.

Mer info om kursen, innehåll, tid och plats för utskrift.

Anmäl dig här. Förutom kaffe, ingår boken "Lösningsfokuserat Ledarskap".
Enorm succe för
Lösningsinriktad skolkonferens

på World Trade Center 29 oktober
Skolkonferensen 2012
Stort TACK till alla deltagare och föreläsare som tillsammans skapade en dag vi alla kommer att minnas med glädje. Se bildspel från konferensen.
Lösningsinriktad handledning & coaching för personalgrupper och ledningsgrupper. Vi erbjuder nu också chefs-coaching, individuellt eller i team. Läs mer.