LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
Maud Sjöblom

 

maud Maud Sjöblom arbetar idag på halvtid som utbildare i Lösningsinriktad pedagogik. Jag har haft handledning med skolpersonal sen 1993 och utbildat i den Lösningsinriktade pedagogiken sen 1999.

1972 utbildade jag mig till lågstadielärare och arbetade i norra Botkyrka i tio år. Sen flyttade jag norr om Stockholm och hade ett vikariat som speciallärare i Vallentuna under några år. Jag blev mer och mer intresserad av att ägna mig åt de elever som av olika anledningar behövde extra stöd men som av många ansågs som lata eller omotiverade. Det kändes naturligt att utbilda mig till speciallärare vilket jag gjorde 1984/85. Därefter började jag arbeta på Mellansjö skola, en skol- och behandlingsinstitution, norr om Stockholm. Här fick jag möjlighet att ägna mig åt de elever som jag brann för. Elever som behövde en paus från den vanliga grundskolan. Att finna på nya metoder för att hjälpa dessa elever blev en stimulerande utmaning. Det visade sig att det lösninginriktade förhållningssättet är till hjälp för alla elever. Även i kontakten med elevernas föräldrar så underlättar det att ha ett lösningsinriktat förhållningssätt. Under mina tjugo år på Mellansjö skola har jag utbildat mig till handledare för skolpersonal (20-poäng, Handledning på handledning med Barbro Wiking) och gått en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Dessutom har jag deltagit i många olika utbildningar i den Lösningsinriktade arbetsmodellen.

På Mellansjö utvecklade vi den Lösningsinriktade pedagogiken. Kerstin Måhlberg och jag gav ut en bok i ämnet, Lösningsinriktad pedagogik - för en roligare skola, på Marelds förlag, 2001. Den har sedan reviderats fem gångar, sålts i över 20 000 exemplar och ges idag ut på vårt eget förlag, Måhlberg&Sjöblom. Vi har även gett ut den på engelska på vårt eget förlag och idag är boken översatt även till bulgariska, kinesiska och holländska. I januari 2009 kom nästa bok, Lip-Focus, och senare under året översatte vi Lösningsfokuserat ledarskap. 2010 översatte vi och gav ut Sue Youngs bok Nya lösningar mot mobbning.

Vi håller utbildningar runt om i hela Sverige. Det är en fantastisk förmån att få träffa kollegor i hela landet och få möjlighet att sprida det Lösninginriktade tänket. Jag är oerhört tacksam att jag fick träffa Insoo Kim Berg och Steve de Shazer och för allt stöd de gav genom åren. De har verkligen inspirerat mig och gett ny energi vad det gäller att hitta nya vägar för det Lösningsinriktade tankesättet i skolans värld.
Kerstin och jag har föreläst om Lösningsinriktad pedagogik (Solution focused education, SFE) på SFBTA-konferensen i Los Angeles 2003 och Drehtage i Wintherthür 2005. Sen 1995 har vi årligen deltagit på EBTA-konferenserna runt om i Europa. Vi har deltagit och även framfört presentation på Solutions i Education, BTP-konferenser i London 2000, 2001 och 2002. Jag har deltagit på BTP:s (Brief Therapy Practice) Lösningsinriktade ledarskapsutbildning i London 2004.