LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
Maud Sjöblom

 

maud Maud Sjöblom Maud Sjöblom utbildare/handledare i Lösningsinriktad pedagogik.

Jag kom i kontakt med Lösningsfokus tidigt på 90-talet. Min 40-årsdag firade jag på en heldagskonferens med Insoo Kim Berg. Sen dess har Lösningsfokus varit min ledstjärna. Jag har haft handledning med skolpersonal sen 1993 och utbildat i den Lösningsinriktade pedagogiken sen 1999. De senaste 10 åren har jag arbetat som specialpedagog på BUP i Norrtälje, sen inom grundskolan och senast i ett specialpedagogiskt NPF-projekt i förskolan i Norrtälje kommun. På grund av pandemin avslutade jag det i förtid och använder nu tiden till att skriva och leva pensionärsliv.

1972 utbildade jag mig till lågstadielärare och arbetade i norra Botkyrka i tio år. Sen flyttade jag norr om Stockholm och hade ett vikariat som speciallärare i Vallentuna under några år. Jag blev mer och mer intresserad av att ägna mig åt de elever som av olika anledningar behövde extra stöd men som av många ansågs som lata eller omotiverade. Det kändes naturligt att utbilda mig till speciallärare vilket jag gjorde 1984/85. Därefter började jag arbeta på Mellansjö skola, en skol- och behandlingsinstitution, norr om Stockholm. Här fick jag möjlighet att ägna mig åt de elever som jag brann för. Elever som behövde en paus från den vanliga grundskolan. Att finna på nya metoder för att hjälpa dessa elever blev en stimulerande utmaning. Det visade sig att det lösningsfokuserade förhållningssättet är till hjälp för alla elever. Även i kontakten med elevernas föräldrar så underlättar det att ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Under mina tjugofem år på Mellansjö skola utbildade jag mig till handledare för skolpersonal (20-poäng, Handledning på handledning med Barbro Wiking) och gick en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Dessutom deltog jag i många utbildningar i den Lösningsfokuserade arbetsmodellen.

På Mellansjö utvecklade vi den Lösningsinriktade pedagogiken. Kerstin Måhlberg och jag gav ut en bok i ämnet, Lösningsinriktad pedagogik - för en roligare skola, 2001. Den har sedan reviderats fem gångar, sålts i över 28 000 exemplar och ges idag ut på vårt eget förlag, Måhlberg&Sjöblom. Vi har även gett ut den på engelska och idag är boken översatt även till bulgariska, kinesiska, holländska och är nu, 2021, på väg att ges ut på polska. I januari 2009 kom nästa bok, Lip-Focus, inspirerad av Insoo Kim Bergs WOWW-arbete i Florida. I samband med det producerade vi också en utbildningsfilm där hela coaching-modellen beskrivs ingående.

2009 gav vi ut Lösningsfokuserat ledarskap av Paul Z Jackson & Mark McKergow på svenska. 2010 översatte vi och gav ut Sue Youngs bok Nya lösningar mot mobbning. 2016 gav vi ut ett arbetshäfte till Lösningsfokuserade Supportgrupper för att underlätta dokumentationen i samband med samtalen på skolorna.

Vi håller utbildningar/handledning runt om i hela Sverige. Det är en fantastisk förmån att få träffa kollegor i hela landet och få möjlighet att sprida det Lösningsfokuserade tänket. Jag är oerhört tacksam att jag fick träffa Insoo Kim Berg och Steve de Shazer och för allt stöd de gav genom åren. De har verkligen inspirerat mig och gett energi vad det gäller att hitta vägar för det Lösningsfokuserade tankesättet i skolans värld.

Kerstin och jag har föreläst om Lösningsinriktad pedagogik (Solution focused education, SFE) på SFBTA-konferensen i Los Angeles 2003 och i Fort Lauderdale 2005. Vi deltog tillsammans med Steve de Shazer på Drehtage i Wintherthür 2005. 1995 deltog vi på vår första EBTA-konferens och har efter det varit på de flesta EBTA-konferenserna runt om i Europa. Vi har deltagit och även framfört presentation på Solutions in Education, BTP-konferenser i London 2000, 2001 och 2002. Jag har deltagit på BTP:s (Brief Therapy Practice) Lösningsfokuserade ledarskapsutbildning i London 2004. De senaste åren har vi deltagit på SFLK-konferenserna i Malmö och är i år medarrangörer för konferensen i Stockholm 2021.