LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
1-dags introduktionskurs i Lip
 

Innehåll:
Lösningsinriktad pedagogik
Tankens positiva kraft
Kreativ samtalsmetodik - de frågor vi ställer påverkar resultatet
Språkets betydelse i dialogen
Framtidsfrågor
Positiv feedback - att uppmuntra varandra
Föräldrasamverkan
Mål och vision
Hur man kan använda skalan - utvärderingssyfte
Omformuleringar
Lösningsinriktade metoder

Vi varvar föreläsningar med övningar och gemensam reflektion.

Syfte:
Introduktionsdagen syftar till att ge deltagarna både praktisk och teoretisk kunskap om den lösningsinriktade pedagogiken samt ge många verktyg som direkt kan nyttjas i ditt dagliga arbete.

Målgrupp:
Vi vänder oss till alla vill utveckla sina pedagogiska metoder, inom förskola, grundskola, gymnasium, högskola och universitet.

Datum: 14 november i Sthlm

Tid:
9-15.30

Antal deltagare:
max 20

Adress:
Hälsans Hus, Fjällg 23B, Stockholm. Se karta.

Pris:
1.500 kr + moms. Ingår: Kaffe och boken "Lösningsinriktad Pedagogik - för en roligare skola"
Anmäl 5 och betala för 4 .

Kursledare:
Kerstin Måhlberg, rektor, specialpedagog
Maud Sjöblom, specialpedagog, handledare

Anmälan:
För att anmäla dig direkt klicka HÄR eller kontakta Kerstin 0709-746666, kerstin@lip4u.se