LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
Kerstin Måhlberg

 

maud Kerstin Måhlberg, utbildad lågstadielärare, specialpedagog och skolledare. Jag har i 16 år kombinerat min rektorstjänst på Mellansjö med att hålla kurser och utbildningar i den lösningsinriktade peda- gogiken. Efter att ha fått en två-årig utbildning 1991-92 i den lösningsinrik- tade arbetsmodellen transformerade jag tillsammans med mina kollegor på Mellansjö skola i Täby om den tera- peutiska modellen till skolans värld. Vilket senare resulterade i att jag o Maud skrev boken ”Lösningsinriktad pedagogik” - för en roligare skola - 2001 som blivit en bestseller i Sverige.

Vi är evigt tacksamma för all support vi fått genom åren av både Insoo Kim Berg och Steve de Shazer. Boken finns redan översatt till Engelska, Bulgariska, Holländska, Tyska och Kinesiska. Eftersom lösningsfokus är mitt stora intresse sedan -91 har jag funderat mycket över hur man kan utveckla det lösningsinriktade språket och nyttja tankens kraft för att nå dit man vill. Efter att ha arbetat som skolledare i 16 år har det lösningsinriktade tänket blivit en del av mitt ledarskap. Att få arbetsgrupper att trivas, utvecklas och prestera sitt bästa genom lösningsinriktad teambuilding har alltid varit en utmaning.

På Mellansjö har vi alltid strävat efter att utöva ett lösningsinriktat ledarskap genom att praktiskt tillämpa det i alla situationer. Vi låter gärna det positiva tänkandet vara med när vi tar hand om bekymmer och andra utmanande situationer som dagligen uppstår. Att fråga hur någon mår, att lyssna, uppskatta, respektera och visa omtanke är viktiga trivselfaktorer för att bibehålla en god arbetsmiljö. Genom rätt fokusering tar vi tillvara på allas resurser och kompetens. Vi tror på att vi ska lyckas och delar gärna våra framgångar med varandra. Med mycket humor ökar vår kreativitet och ledarskapet blir så mycket roligare.

Att sprida det lösningsinriktade tänket, att praktiskt få tillämpa en motivationshöjande kommunikation i skolans värld, i ledarskapet, inom olika organisationer har blivit en drivkraft som inspirerar och ger energi.

Under årens lopp har vi fått många nya goda vänner när vi har medverkat vid många internationella konferenser. Vi håller kontinuerligt workshop i Europa genom EBTA (www.ebta.nu) och i SFBTA i USA (www.sfbta.org) samt SOL (Solutions in Organisations Linkup, www.solworld.ning.com) där jag också sitter med i styrgruppen. Jag har också fått utbildning i Accelererat Lärande samt gått flera internationella ledarskapsutbildningar. Våren 2009 blev vi färdiga med vår nya bok: Lip-focus "Feedback och Coaching utvecklar skolan". I januari 2010 lanserade vi den svenska versionen av Lösningsfokuserat Ledarskap, som vi översatt från den engelska versionen "Solutions Focus".