LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
SOL - Solutions in organisations Link-up
 

Vad är SOL?

SOL organiserar konferenser och evenemang runt hela världen för att hjälpa människor att förena sig i den växande utvecklingen när det gäller användandet av Lösnings-fokuserade idéer på arbetet, som konsult, inom ledarskap, utbildning, strategisk planering, företagsledning, teambuilding och organisatorisk utveckling.

Den första konferensen som anordnades av Bristol Solutions Group ägde rum i februari 2002 i Bristol, UK. SOL är ingen medlemsorganisation. Du samverkar genom att delta i olika SOL evenemang eller genom att gå med i SOL:s e-post listserver där du har möjlighet att delta i olika diskussioner. SOLUTIONS-L.
2010 års SOL-konferens ägde rum i Bukarest, Rumänien 6-8 maj. Tillsammans med Sue Young höll vi ett föredrag om Classroom coaching.

SOL drivs och organiseras frivilligt av en internationell styrgrupp. Gruppen möts på de internationella SOL-konferenserna – om du är intresserad av att bli involverad, kom till en konferens eller kontakta någon i gruppen i förväg.

Vem som helst är välkommen att organisera en konferens genom SOL:s banderoll, så länge de ursprungliga idéerna bakom bildandet av SOL följs och stöds av den internationella styrgruppen.

Jag har nu deltagit vid alla internationella SOL-konferenser sedan 2002 (förutom 2011 i Ungern) och suttit med i styrgruppen sedan 2004 då vi organiserade SOL-konferensen i Stockholm. På SOL:s hemsida kan du läsa om några av de olika teman som vi hållit föredrag om på SOL-konferenserna. Vill du veta mer om SOL så kontakta mig gärna på: kerstin@lip4u.se

SOL-konferenserna har ägt rum på följande platser:
2002 Bristol, UK
2003 Bristol, UK
2004 Stockholm, Sverige
2005 Interlaken, Schweiz
2006 Wien, Österrike
2007 Brygge, Belgien
2008 Köln, Tyskland
2009 Texel, Nederländerna
2010 Bukarest, Rumänien
2011 Budapest, Ungern
2012 Oxford, England
2013 Bad Pyrmont, Tyskland
2014 Stockholm, Sverige