LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
Lösningsfokuserat arbete i skolan

 

"Allt fler pedagoger upptäcker nyttan med att fokusera på det som fungerar i stället för att fastna i problemen". Vi är säkra på att det lösningsinriktade språket och förhållningssättet i modellen hjälper oss hantera livets alla utmaningar med mer styrka och kreativitet än vi någonsin trott vara möjligt. Språkets påverkan på hur vi tänker, känner och agerar är av större intresse än någonsin. Våra attityder beror på hur vi tänker, pratar och resonerar med oss själva, likväl som hur vi uppfattar vår omgivning. Tänker du problem – så skapar du problem! Tänker du möjligheter – så skapar du möjligheter! Vi använder den lösningsinriktade pedagogiken för att ge näring åt både vår intellektuella och emotionella intelligens. Den lösningsinriktade pedagogikens språk är vår nyckel till att arbeta effektivt tillsammans med elever, deras föräldrar och våra kollegor.

Gör som så många andra skolor, satsa på en studiedag för personalen. Vi visar på praktisk och teoretisk kunskap om hur man bygger lösningar i stället för att fastna i problemen. Ett antal verksamma och användbara verktyg som kan användas direkt i verksamheten med elever och föräldrar.

Exempel på innehåll i en studiedag:
Kreativ samtalsmetodik
Hur man skapar goda relationer
Det lösningsinriktade språkets betydelse i dialogen
Skalan - som ett redskap för att få fram ett nästa lilla steg
Elevernas mål och delmål - att formulera nåbara mål
Gemensamt förhållningssätt
Betydelsen av positiv feedback
Tankens positiva kraft