LÖSNINGSINRIKTAD
PEDAGOGIK
Välkommen till
Lösningsinriktad Pedagogik

Nya lösningar mot mobbning - supportgrupper
lip
För en trygg och hälsosam skola med ett vänligt och stödjande klimat. Boken beskriver hur ett Lösningsinriktat systematiskt arbetssätt underlättar arbetet i skolan mot mobbning. Hur viktigt det är med en "hela skolan-ansats", med proaktiva förebyggande insatser samt arbetet med evidensbaserade "supportgrupper" i akuta situationer om någon elev har blivit utsatt. Läs mer om innehållet i boken eller om metoden och de fantastiska resultaten där mobbningen upphörde i 94% av fallen.
Boken kostar 240 kr inkl moms. Beställ boken direkt från oss. Vi erbjuder nu också vårt nya arbetshäfte "Lösningsfokuserade Supportgrupper" som enkelt beskriver hur du arbetar med evidensbaserade supportgrupper i akuta fall för att stoppa all mobbning. En snabbverkande, effektiv intervention som får mobbningen att upphöra. Skolverkets allmänna råd följs och arbetshäftet innehåller kopierbara arbetsblad för varje steg i metoden. Beställ direkt vårt nya arbetshäfte "Lösningsfokuserade Supportgrupper.

Kurstillfällen:
8 februari 2019 Göteborg => Mer info om kursen
29 mars 2019 Malmö => Mer info om kursen
10 maj 2019 Gävle => Mer info om kursen
13 maj 2019 Stockholm => Mer info om kursen

Proaktiva förebyggande initiativ för en "hela skolan-ansats", systematiskt arbetssätt. Viktiga framgångsfaktorer. Steg för steg går vi igenom hur man pratar med den utsatte eleven och hur man leder och sätter ihop supportgrupper.
Anmäl dig här. Förutom kaffe, ingår boken "Nya Lösningar mot mobbing" samt ett arbetshäftet "Lösningsfokuserade Supportgrupper" med kopierbara blad.
Pris: 1.500 kr + moms (Anmäl 5 bet för 4)
Lösningsinriktad Pedagogik för förskolepersonal 1-dagskurs
Utveckla barnens kreativitet och lust genom att ställa de bästa frågorna som får barn att tänka, reflektera och uttrycka sina egna tankar kring nyvunna lärdomar och framtida lösningar. Undvik konflikter, stärk lärandet, lär barnen uppmuntra varandra.

Uppsala den 4 januari 2019.
Mer info om kursen, innehåll, tid och plats för utskrift. Anmäl dig här.
Södertälje den 14 februari 2019.
Mer info om kursen, innehåll, tid och plats för utskrift.

Pris: 1100 kr + moms. Anmäl 5 och betala för 4. Bok ingår i kurspriset. Anmälan direkt via mejl kerstin@lip4u.se, maud@lip4u.se.
Lösningsinriktad pedagogik – för en roligare skola
6:e reviderade upplagan - omarbetad efter det nya betygssystemet och den nya läroplanen. Boken erbjuder framgångsrika verktyg för alla som vill öka sin professionalitet speciellt i samarbetet med elever och föräldrar.
Det lösningsinriktade arbetssättet främjar ett gott arbetsklimat, underlättar samarbetet och lyfter fram allas resurser och kompetens. Boken visar på ett alternativ, ett nytt sätt att tänka, där det konstruktiva samtalet karaktäriseras av att man fokuserar på de saker som inger hopp och framgång. Boken kostar 240 kr inkl moms och är såld i 27.000 ex. Beställ direkt.
Nästa kurs:
Datum ej fastställt än. Kursen erbjuder ett i högsta grad proaktivt sätt att arbeta och tänka för alla professionella som vill främja och förstärka positiva beteenden i skola och förskola. Förhållningssättet stärker samarbetet, främjar lärandet, ökar motivationen och lockar fram elevernas fulla potential. Med det lösningsinriktade språket underlättas dialogen och tillsammans bygger vi lösningar. Intervjuteknik och grundprinciper i modellen.

Anmäl dig här. Förutom kaffe, ingår boken "Lösningsinriktad pedagogik".
Lösningsinriktad Coaching

Nästa kurs:

Vi belyser hur det lösningsinriktade arbetssättet är till hjälp i arbetet med elever med olika funktionsvariationer och som är hjälpta av ett specialpedagogiskt stöd. Hur samtalet och språket underlättar kommunikationen med elever, föräldrar och kollegor. Du får många bra verktyg samt kunskap om hur du arbetar med Lösningsinriktad Coaching.
Lip-Focus - Feedback och coaching utvecklar skolan
Fler verktyg, språkliga finesser, tankens kraft, motivation, feed- backens betydelse för välmåendet och hur coaching är till hjälp i skolan. Boken beskriver också hur du kan implementera Lip-focus på din skola. Läs om innehållet i Lip-Focus..
Boken kostar 212 kr inkl moms. Beställ boken direkt från oss.
”Den här boken innehåller så otroligt mycket gott och bra. Jag önskar att alla vuxna vill läsa den.” säger Kay Pollak
Läs också vad Pedagogikdoktorn John Steinberg skriver om Lip-Focus. Till boken finns en DVD. Beställ direkt från oss här.

Nästa kurs:

Nya datum meddelas senare. I utbildningen ingår bl a: Lip-spaning, feedback direkt till eleverna i anslutning till lektionen, coaching, formulering av gemensamma mål i klassen tillsammans med lärare och elever. Du kommer att få se en svensk nyinspelad video och få följa en Lip-coach i arbete. Motivationens betydelse för resultatet.

Anmäl dig här Förutom kaffe, ingår också boken "Lip-Focus".
Utbildade Lip-coacher får här en möjlighet till certifiering. Genom dokumentation visa på hur man med framgång implementerat och genomfört Lip-Focus i en klass/skola. Som utbildad lip-coach får du ett certifikat samt en namnbricka där det står att du är certifierad lip-coach. Möt våra certifierade Lip-coacher.
Lösningsfokuserat Ledarskap
Boken avslöjar hur du – som coach, ledare eller chef – kan tillämpa en rad grundläggande principer och med en elegant verktygslåda förändra ditt förhållningssätt och leverera förändringar. Antingen du handskas med besvärliga situationer på en arbetsplats, strävar efter att få fram det bästa ur ett team eller reder ut knepiga strategiska tvister inom din organisation, kommer boken att visa dig hur man gör på ett enkelt och pragmatiskt sätt. Läs mer.
Boken kostar 300 kr inkl moms. Beställ boken direkt från oss. 

Nästa kurs: Lösningsfokuserat Ledarskap för förskolechefer
Nya datum meddelas senare. Med visioner och gemensamma mål skapar vi underlag för en framtid med fokus på de faktorer som gynnar verksamhetens bästa utveckling. Öka Vi-känslan med engagemang, entusiasm och motivation. Konversationsnycklar för att lösa konflikter. Vänd problem till mål och coacha dina medarbetare till att prestera det bästa. Pris: 2.800 kr + moms. Lokal: Hälsans Hus i Stockholm.

Mer info om kursen, innehåll, tid och plats för utskrift.

Anmäl dig här. Förutom kaffe, ingår boken "Lösningsfokuserat Ledarskap".
Enorm succe för
Lösningsinriktad skolkonferens

på World Trade Center 29 oktober
Skolkonferensen 2012
Stort TACK till alla deltagare och föreläsare som tillsammans skapade en dag vi alla kommer att minnas med glädje. Se bildspel från konferensen.
Lösningsinriktad handledning & coaching för personalgrupper och ledningsgrupper. Vi erbjuder nu också chefs-coaching, individuellt eller i team. Läs mer.